Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate: pubblicata in GU il 22 giugno 2017
22 giugno 2017
Atto amministrativo che costituisce presupposto di reato penale: valutazione dei giudici
3 luglio 2017
Mostra tutti

Firma Ligjore MOLEGALE – Avokatët

Firma Ligjore MOLEGALE ofron këshilla dhe asistencë jashtëgjyqësore dhe gjyqësore në kuadër të Drejtës Civile, Penale dhe Administrative. separazione divorzio avvocato matrimonialistaFirma Ligjore MOLEGALE ofron këshilla dhe asistencë jashtëgjyqësore dhe gjyqësore në rastet e ndarjes legale të bashkëshortëve (konsensuale dhe kontestimore) dhe divorcit (konsensual dhe kontestimor), përmes institucionit negociues të asistuar nga avokatët. Firma Ligjore MOLEGALE e ka selinë në qytetin e Pistojës (Italy) dhe gjendet brenda një qendre moderne multifunksionale në afërsi të selisë së Gjykatës së Pistojës dhe Zyrave të Prokurorisë Publike pranë Gjykatës se Pistojës dhe Gjykatesit te Paqes se Pistojës.

Comments are closed.